Quatrotour

Termín: 12.04.2003 - 20.04.2003, Začátek: 11:00
Místo: Ostrava, Počet lidí: 100, Organizátor: Není člen PS, Vložil: Lukáš Sadovský

Tuto akci zveřejňuji na těchto stránkách protože turistický oddíl Hogan, který je jedním z hlavních pořadatelů této akce vznikl před 11 lety na PS Kamenec. Někteří členové oddílu jsou dodnes čteny této PS.

Zbývající text je vyňat s článku, který jsem napsal v květnu pro celostátní časopis TOMÍK vydávaný Asociací turistických oddílů mládeže.

S vedoucími našich tomáckých ostravských oddílů se jednou za měsíc pravidelně scházíme na dobrovolných schůzkách. Probíráme zde chystané akce, ale i soukromý život ve kterém si navzájem pomáháme. Iniciátory těchto setkání byli vedoucí z odboru KČT Slezský Tomík. Právě zde vznikl nápad na uspořádání velké společné soutěže, která se bude skládat z několika samostatných závodů či turnajů. Naše oddíly pořádají spoustu závodů a turnajů, kterých se účastní i jiné oddíly nejenom z ATOMu. Takže bylo z čeho vybírat. Nakonec se domluvili vedoucí oddílu Askalón, Čmodík, Hogan a Sylvatik se, že zařadí své závody a turnaje do této soutěže. A tady vznikl název Quatrotour, podle toho že soutěž pořádají čtyři oddíly. 
V listopadu 2002 se naše čtyřka vedoucích sešla a stanovila termíny jednotlivých závodů a turnajů. Do této soutěže jsme zařadili Braňák od Sylvatiku, Lagori cup od Askalonu, Kuličkiádu a Drakiádu od Hoganů a Vánoční běh od Čmoudíků. Závody se budou hodnotit individuálně podle předem stanovených pravidel tak jako doposavad. Navíc na konci závodu bude vyhodnoceno pořadí oddílů účastnících se Quatrotouru. Kuba z Askalónu vymyslel průvodní legendu k této soutěži a slíbil namalování putovní dřevěné placky o kterou se bude soutěžit. Tato placka bude vždy propůjčena na rok vítěznému oddílu. Na placku se vyznačí rok a název vítězného oddílu.
První závod Braňák proběhl 12.dubna. Učastnili se ho za tomíky oddíly Askalon, Bludný Kruh, Čmoudík, Hogan, OKKO a oddíly Sihasapa, Táborníci, Mustangové. Proběhli jsme se jarním Bělským lesem po velice zajímavých stanovištích. Některé z nich  byli tématicky zaměřeny na poznání našeho kraje a nejbližšího okolí. Musím sebekriticky přiznat, že jsem asi v polovině otázek tápal, ale jak jsem po závodě zjistil nebyl jsem sám. Byly zde taky sportovně zaměřená stanoviště, například skoky přes švihadlo nebo velice populární lanové lávky od Bidla. Samozřejmě nemohli chybět i turistické disciplíny jako je vázaní uzlů a lasování. Vyzkoušeli jsme si také svoji zručnost, trpělivost a odhad. Byl to velice podařený závod. Pořadatelé se činili. Samozřejmě na každém závodě se najde nějaká ta moucha. V jednom úseku trati bylo poněkud problematické značení odbočky. Některé hlídky si zde trochu pobloudila. Mně s Knotíkem se právě zde podařilo špatně odbočit, tím pádem jsme dostal omylem na jedno ze stanoviště souběžně probíhajícího skautského Svojsikova závodu.  Počasí nám přálo a domu jsme se rozcházeli s pocitem příjemně stráveného dne. Tohoto závodu se zůčastnilo 94 závodníků rozdělených v pěti kategorií. Umístění v Quatrotour dopadlo následovně: 1. Sylvatik, 2. Čmoudík, 3. Hogan, 4. Askalón.
Druhým turnajem zařazeným do Quatrotouru byl Lagori cup, který se konal 1.května na Výškovických loukách u řeky Odry. Na začátku nám Kuba z Askalónu popsal své humorné zážitky se zháněním povolování vstupu na soukromé pozemeky na nichž se konál turnaj. Tyto louky jsou rozkouskované mezi několik různých majitelů, no hrůza. Pravidla Lagorů jsou popsananá v Zapletalové knížce Hry v přírodě. Kuba ještě navíc pravidla poněkud vylešil ať hra není nekonečná. Pro ty z vás kteří neznají tutu hru jenom ve zkratce, je to kombinace vybíjené a přehazované s hodem na cíl. Hraje se v družstvech o pěti a více hráčích. Hralo se ve čtyřech kategoriích na čtyřech hřištích. Všichni hráli na plno i přes stoupající vedro. Při hře bylo poznat kdo se této hře věnuje pravidelně a kdo se sní teprve seznamuje, ať už v taktice či aktivitě na hřišti. Ve své kategorii hrál každý s každým. Turnaje se zůčastnili pouze tomácké oddíly Askalón, Bobři, Čmoudík, Hogan, Sylvatik, Zálesák. Celkem bylo 18 družstev tj. asi 100 soutěžících. Ke konci trochu vázla koordinace zápasů na jednotlivých hrištích, ale i přes to vše dopadlo na výbornou. Po tomto turnaji se mění průběžné umístění v Quatrotour a to sice na 1.místě zůstává Sylvatik, na 2. až 3. místě je Askalón a Čmoudík a na 4. místě končí Hogan.
Třetí soutěží je Kuličkáda pořádaná Hogany. Turnaj v Kuličkách proběhl v sobotu 17.května dopoledne na haldě v Michálkovicích. Je to klasický turnaj s hlíněnými kuličkami, které se hází na důlek. Soutěžilo se ve třech kategorích, vyřazovacím způsobem na dvě kola. S touto soutěží nám přišli pomoci rodiče dětí našeho oddílu jako rozhodčí a Mexičan s oddílem Plameňáci. Počasí nám docela vyšlo. Hrálo se na pěti hřištích, takže nám to pěkně rychle odsejpalo. Do finále postupovali pouze první dva nejlepší z jednotlivých skupin v dané kategorii. Při hře se projevilo, že věk ani fyzická zdatnost nerozhoduje při hodu kuličkami. Svědčí o tom hlavně výsledky superfinále, do kterého postupovali první dva z jednotlivých kategorií, podobně jako při Uzlařské regatě. Superfinále vyhrál Komár ze Čmoudíku, který byl z prostřední kategorie 11 až 14 let. Samozřejmě i tato soutěž se neobešla bez prohřešků ze strany pořadatelů. Například při registraci se neregistroval celý oddíl najednou a pak se stalo, že si jeden člen oddílu Čmoudík nezahrál. Bohužel měl stejnou přezdívku jako jiný človíček z Plameňáku a v tom zmatku kolem začátku jsem to prostě přehlédl. Také rozhodčí seč se snažili sebevíc, tak dvakrát ulítli v počítání umístění ve skupině, ale vše se nakonec napravilo. Všichni odcházeli z Kuličkiády spokojeni. Tohoto turnaje se zůčastnili za tomíky oddíly Čmoudík, Hogan, za YMCU oddíl Plameňáci a za Ligu indiánský kmen Wabash. Celkem bylo 54 soutěžících. A opět došlo ke změně  průběžných výsledků Quatrotouru, na 1.místo se posunuli Čmoudíci, na 2.až 3. místě jsou Hogani se Sylvatiky a na 4.místo se spadli Askalóni.
Dalšími závody Quatrotouru, které nás ještě čekají jsou Drakiáda 18.října na haldě nad dolem Bezruč v Hladnově a Vánoční běh 20.prosince v Bělském lese. Na Drakiádě soutěží děti a vedoucí s vlastnoručně vyrobenými draky. Vánoční běh je zase plný zajimavých stanovišť např. přiřazování autorů ke knížkám, ochutnávky oplatků či čajů a pod..
Na závěr bych jenom dodal že Quatrotour je otevřená soutěž všem oddílům. Může se ji zůčastnit každý oddíl, který má zájem přijít na stanovené závody či turnaje. Myslím si, že je to dobrá akce, kterou lze obohatit oddílovou činnost. O tyto soutěže je v Ostravě zájem, svědčí o tom pravidelná účast 50 až 100 soutěžících na každé z nich a to nejenom z řad tomíků.

Soptík - TOM 4330 Hogan, Ostrava