ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ A VEDOUCÍCH ODDÍLŮ. ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH TÁBORŮ

Termín: 09.04.2010 - 11.04.2010, Začátek: 16:00
Místo: BUDE UPŘESNĚNO POZDĚJI, Počet lidí: 10, Organizátor: Petr Luzar, Vložil: Petr Luzar

 

PVC 13 – MKOP                
 
KURZ KVALIFIKACE ODDÍLOVÉHO VEDOUCÍHO (KOV) a KVALIFIKACE INSTRUKTORA (KI)
 
Vzhledem k velkému zájmu o oba kurzy (na KOV je přihlášených 53 osob a na KI je přihlášeno 20 osob) není možné oba kurzy v takovém počtu zajistit pouze na 1 základně. VV MKRP rozhodl, že kurzy proběhnou v daném termínu na 2 základnách zároveň (účastníci jsou rozděleni na 2 skupiny – viz. přiložený seznam).
 
 
Místa konání:            Základna PS J. A. Komenského v Lipné u Potštátu – doprava vlakem do nebo autobusem do Hranic na Moravě a pak autobusem do Lipné.
                                   Loc: 49°40'0.07"N, 17°41'31.012"E
Základna PS Kamenec v Čermné ve Slezsku – doprava vlakem do Čermné a pak asi 15 minut pěšky.  Loc: 49°46'34.515"N, 17°41'42.496"E
Datum konání:         9. – 11. 4. 2010 (pátek – neděle ), tj. 3 dny
Doprava:                   Hromadnými prostředky nebo vlastní (každý účastník si hradí sám)dojezd na místo kurzu nejpozději v pátek 9.4.2010 do 18:00 hodin. Parkování osobních vozidel v místě obou základen zajištěno. Pokud bude mít někdo volné místo v autě, dohodněte se s ostatními účastníky kurzu (dle seznamu, kde máte i kontakty).  
Strava:                      zajištěna od pátku – večeře do neděle – oběd, pitný režim
Ubytování:                v budově – pokoje postelemi nebo matracemi, klubovna + jídelna, sociální zařízení
Cena:                        KOV – 700 Kč/osobu; KI 500 Kč/osobu; zahrnuje: ubytování, stravu, lektory.
Akci je nutné zaplatit nejpozději do 31. 3. 2010 na účet MKOP č. ú. 5076980001/5500. Jako variabilní symbol uveďte číslo PS a ve zprávě pro příjemce uveďte zkratku kurzu „KOV“ nebo „KI“ a počet osob za PS v daném kurzu (pokud máte přihlášeny osoby v obou kurzech, proveďte prosím platby dvě).
Ukončení kurzů:       v neděli odpoledne až večer.
S sebou: !!!spacák, přezůvky!!!, sportovníoblečení ven i dovnitř, hygienické potřeby, psací potřeby, zápisník, kdo má – kvalifikační průkaz s vyznačením absolvování pionýrského minima, ostatní účastníci - potvrzení jejich PS o absolvování pionýrského minima.
V rámci kurzů budou probíhat venkovní aktivity.
 
UPOZORNĚNÍ!!!
V obou budovách je zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.
 
NEZAPOMENOUT!!!
KOV i KI - Lékařské potvrzení o způsobilosti pracovat s dětmi (vzor v příloze) – stačí fotokopie
KOV – písemná práce vypracovaná doma na téma „JEDNODENNÍ VÝLET“ pro oddíl s dětmi od 6-ti do 12 let s dopravou a stravou (obsah: rozpočet akce, pozvánka s informacemi o akci pro děti a rodiče, popis zajištění akce – část před akcí, průběh akce, po akci, závěrečné vyúčtování položek – odhadem); práci odevzdat ve složce s označením kurzu, jménem a příjmením zpracovatele, PS, názvem práce a datem vypracování.
 
Předpokládaný program kurzu – časový rozvrh
 
Kvalifikace instruktora - výjezdní - 19 vyučovacích hodin
termín: 9.-11.4.2010
místo: Lipná u Potštátu - základna PS J. A. Komenského a Čermná ve Slezsku - základna PS Kamenec
cena pro účastníky: 500,- Kč
Předběžný program -
pátek 9.4. - příjezd na základnu do 18 hodin - prezence, ubytování, 18-19 hodin administrativní část kurzu, v 19 hodin večeře, 20 - 23 hodin výuka
sobota 10.4. - 9 - 13 hodin, 14 - 19 hodin, 20 - 22 hodin výuka
neděle 11.4. - 9 - 13 výuka, 14 - 16 zkoušky (test)
 
Kvalifikace oddílového vedoucího - výjezdní - 39 vyučovacích hodin
termín: 9.-11.4.2010
místo: Lipná u u Potštátu - základna PS J. A. Komenského a Čermná ve Slezsku - základna PS Kamenec
cena pro účastníky: 700,- Kč
Předběžný program -
pátek 9.4. - příjezd na základnu do 18 hodin - prezence, 18-19 hodin ubytování, administrativní část kurzu, v 19 hodin večeře, 20 - 23 hodin výuka
sobota 10.4. - 9 - 13 hodin, 14 - 19 hodin, 20 - 22 hodin výuka
neděle 11.4. - 9 - 13 výuka, 14 - 16 výuka, 16 - 18 zkoušky (test)
 
 
 
Informace: Renata Chrástková: tel. 608069443, e-mail: pionyrrenata@seznam.cz
                                                                                 
Za PVC MKOP Renata Chrástková
 
Příloha